Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Maatschappij tot Nut van t Algemeen

De Maatschappij tot Nu van `t algemeen is een landelijke vereniging met departementen die zich bekommert om het welzijn van het individu en de gemeenschap. Tegenwoordig zijn er in Nederland 85 departementen. De stichting gaat terug naar het jaar 1784, en de vereniging heeft sinds die tijd veel bijdragen geleverd aan onder andere educatie en maatschappelijke ontwikkeling.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Maatschappij tot Nut van t Algemeen