Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Arrondissementsrechtbank Arnhem

Uit de voormalige gerechtshoven van Leeuwarden en Arnhem is op 1 januari 2013 het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ontstaan, de voormalige arrondissementsrechtbank Arnhem. Deze behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Nederland en Overijssel. De twee hoofdlocaties zijn het paleis van justitie in Arnhem, waar het gerechtsbestuur zetelt, en het paleis en hofkwartier te Leeuwarden. Er wordt onder andere rechtsspraak gedaan over belasting- en strafzaken.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Arrondissementsrechtbank Arnhem