Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Gemeente Amsterdam, Dienst IVV

De dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam onderhoudt en ontwikkelt de verkeersinfrastructuur van Amsterdam. Het kernthema van de DIVV is bereikbaarheid en het zorgen voor een veilige en leefbare stad. Het gaat daarbij niet alleen over wegen, maar ook over fietspaden, verkeersinstallaties, bruggen en grote projecten zoals de renovatie van de Hoge Sluis. DIVV werkt nauw samen met onder andere stadsdelen, de stadsregio, het Rijk, bedrijven, bewoners, aannemers, ingenieursbureaus, vervoersmaatschappijen en tal van andere belanghebbenden.rn

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Gemeente Amsterdam, Dienst IVV