Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Stichting Flehite Publicaties

De Oudheidkundige Vereniging Flehite te Amersfoort heeft als doelstelling, in eigen woorden: `Het stimuleren van de liefde tot en de studie van de historie en de heemkunde, beide in de ruimste zin genomen, van het gebied, bestreken door de oude gouw Flehite`. Dit doen zij onder andere door historische monumenten en gebouwen in Amersfoort, en in de gouw Flehite, te restaureren en te onderhouden. De vereniging bestaat uit ruim 500 leden.


Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Stichting Flehite Publicaties