Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een belangrijk Nederlands particulier fonds. Het is opgericht op 10 augustus 1940 in Londen, om geld in te zamelen voor de aankoop van Spitfire vliegtuigen. Na de oorlog veranderde de missie van het fonds naar: "de bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid". Tegenwoordig steunt het fonds natuur- en cultuurbehoud in Nederland op kleine schaal. Iedere provincie heeft een eigen afdeling, zo ook Gelderland. Jaarlijks steunt het fonds ruim 3500 projecten.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland