Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Stichting Menno van Coehoorn

De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Stichting Menno van Coehoorn