Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is een organisatie en lokale overheid die zorgt voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Het werkgebied van de organisatie is het zuidelijke deel van de provincie Utrecht en een klein gedeelte van de provincie Zuid-Holland. Het doel van de organisatie is, in eigen woorden: `het zorgen voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten.`

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Utrechtse Dijken langs Neder-Rijn en Lek

Utrechtse Dijken langs Neder-Rijn en Lek

Boer, H., J. Heijs, G. Wammes en W. de Wit

€ 19.95