Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Geldersch Landschap & Kasteelen

Geldersch Landschap & Kasteelen beheert natuurterreinen, kastelen en landgoederen. De organisatie wil de karakteristieke rijkdom van Gelderland behouden en beschermen zodat iedereen er nu en in de toekomst van kan genieten.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Geldersch Landschap & Kasteelen

Kastelen in Gelderland

Kastelen in Gelderland

Jas, J., F. Keverling Buisman, E. Storms-Smeets, A. te Stroete, M. Wingens (red.)

€ 59.95