Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Utrechts Universiteitsfonds

Het U-fonds voert de eigen fondstaken uit, zoals de instelling van bijzondere leerstoelen en het verstrekken van subsidies. Dat doet het fonds met behulp van donaties van Vrienden. Daarnaast voert het U-fonds in overleg met het College van Bestuur het universiteitsbrede alumnibeleid uit, en het programma Fondsenwerving en Sponsoring.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Utrechts Universiteitsfonds