Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden

De Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden tracht allen die krachtens een Koninklijk Besluit deel uitmaken van de Nederlandse ridderorden of van de Koninklijke huisorden te verenigen.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden