Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Stichting Twickel, Ambt Delden

De stichting heeft de opdracht Twickel als natuurreservaat en cultuurmonument in stand te houden en haar historische betekenis te bestendigen. Centraal staat de instandhouding van het natuurschoon en het landschappelijke karakter. Een gezond financieel beheer is hierbij een belangrijke voorwaarde. De stichting streeft er naar het kasteel het levende centrum van het landgoed te laten zijn.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Stichting Twickel, Ambt Delden