Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Monumentenvereniging 15 april 1945 van de Gemeente Doesburg

De Monumentenvereniging heeft als doelstelling in algemene zin kennis en belangstelling bij te brengen voor de bijzondere cultuurhistorische waarden van de stad Doesburg. Zij tracht dat te doen door een groot aantal middelen in te zetten.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Monumentenvereniging 15 april 1945 van de Gemeente Doesburg