Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Vereniging de Opsterlandse Groene ParelsDe Vereniging de Opsterlandse Groene Parels (OGP) is een vereniging ter behartiging van de belangen van bos, natuur en landschap rond Beetsterzwaag.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Vereniging de Opsterlandse Groene Parels

Statig Beetsterzwaag. Parklandschap rond een Fries dorp

Statig Beetsterzwaag. Parklandschap rond een Fries dorp

Immerseel, Ronald van en Peter Verhoeff

Uitverkocht