Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Provincie Overijssel

De provincie wil een gezonde en aantrekkelijke natuur voor mensen, dieren en planten. Een natuur die beleefd en gebruikt kan worden. Een natuur die kan helpen bij (economische) ontwikkelingen. En een natuur die veel plant- en diersoorten heeft (biodiversiteit). Beleven, benutten en beschermen zijn onze uitgangspunten voor een natuur die past bij de toekomst.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Provincie Overijssel

Het landschap van Noordoost-Twente

Het landschap van Noordoost-Twente

Harm Smeenge

Uitverkocht