Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Waterschap Rivierenland

Het Waterschap Rivierenland heeft als taak om het water tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht te beheren. Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Waterschap Rivierenland