Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: AWN Nederlandse Archeologievereniging

De AWN is een landelijke vrijwilligersvereniging voor de archeologie met als doel het archeologisch erfgoed van Nederland te behouden en te beschermen. De organisatie bestaat uit 24 regionale afdelingen. De leden van deze afdelingen zetten zich in bij het opsporen en helpen veiligstellen van archeologische locaties, het meehelpen bij opgravingen en bij het conserveren en documenteren van vondsten.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met AWN Nederlandse Archeologievereniging

Van vondst tot verhaal. Archeologische vondsten in particulier bezit

Van vondst tot verhaal. Archeologische vondsten in particulier bezit

Stijn Heeren, Mirjam Kars & Vincent van der Veen (red.)

€ 19.95


Archeologie in Nederland

Archeologie in Nederland

Tijdschrift

€ 49.90