Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: AWN - Vrijwilligers in de archeologie

De AWN is een landelijke vrijwilligersvereniging voor de archeologie met als doel het archeologisch erfgoed van Nederland te behouden en te beschermen. De organisatie bestaat uit 24 regionale afdelingen. De leden van deze afdelingen zetten zich in bij het opsporen en helpen veiligstellen van archeologische locaties, het meehelpen bij opgravingen en bij het conserveren en documenteren van vondsten.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met AWN - Vrijwilligers in de archeologie

Archeologie in Nederland

Archeologie in Nederland

Tijdschrift

€ 49.90