Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het gebied van de vroegere Nieuwe Hollandse Waterlinie strekt zich uit over vijf provincies. Het project heeft als doel om de Waterlinie opnieuw betekenis te geven, niet meer als verdedigingslinie, maar als deel van het Nederlandse culturele erfgoed. Belangrijk om deze doelstelling te verwezenlijken is om het publiek erbij te betrekken.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie