Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van individuele personen die van nationaal belang zijn geweest en van maatschappelijke organisaties. De stiching van het archief was in 1802, toen voor het eerst een archivaris der Bataafse Republiek werd benoemd. Sinds die tijd heeft Het Rijk de zorg voor de archieven overgenomen.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Nationaal Archief

Landschap in archieven

Landschap in archieven

Baas, H.G. (red.)

Uitverkocht