Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Erfgoedhuis Zuid-Holland

Erfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciale ondersteuningsinstelling die zorgt voor het behoud van het rijke erfgoed van Zuid-Holland. Het Erfgoedhuis ZH werkt als uitvoerder van het provinciaal cultuurbeleid en is ondersteuner van het (historische) erfgoedveld. Doel van deze organisatie is het stimuleren van de bewoners om steeds meer deel te nemen aan cultuur en om Zuid-Holland aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor bewoners, zowel voor nu als in de toekomst.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland