Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Ned. Ver. Belangstellenden in het Spoor en Tramwegwezen

De Nederlandse Vereniging Belanstellenden in het Spoor- en Tramwezen is een organisatie met 25 afdelingen door het hele land. De vereniging organiseert maandelijkse bijeenkomsten over allerlei actuele en historische onderwerpen op het gebied van spoor- en tramwegen.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Ned. Ver. Belangstellenden in het Spoor en Tramwegwezen