Uitgeefpartner van uitgeverij Matrijs: Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening

De kernfunctie van de Dienst Ruimtelijke Ordening is het inrichten en vormgeven van een aantrekkelijke en ruimtelijk samenhangende stad. Dit doen ze door het ontwikkelen van ruimtelijke visies en ontwerpen van stedenbouwkundige plannen. De DRO werkt bij het realiseren hiervan nauw samen met buurtgemeenten, stadsdelen en gemeentelijke diensten. Doel is om Amsterdam een leefbare en bruisende stad te houden.

Boeken die zijn uitgegeven in samenwerking met Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening

Amstelland. Land van water en veen

Amstelland. Land van water en veen

Haartsen, A. en N. Brand

Uitverkocht