Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Hollands water. Het hoogheemraadschap van Rijnland na 1857

 34,95

Giebels, L.

Uitgave in samenwerking met: Hoogheemraadschap van Rijnland

Extra informatie

Beschrijving

Veelvuldig wordt er gesproken over het Nederlandse poldermodel, waarbij gedoeld wordt op de overlegcultuur van instemming en overeenstemming die in ons land heerst. Dit model zou in de middeleeuwen zijn oorsprong vinden in de unieke organisatie van ons waterbeheer in waterschappen en hoogheemraadschappen. Maar wat dat nu precies voor organisaties zijn, is waarschijnlijk voor velen onduidelijk.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wil de buitenwereld deelgenoot maken van de veelheid aan taken die het sinds 1857 heeft en uitvoert. Deze taken hebben betrekking op de veiligheid achter de dijken, waterbeheer en een goed watermilieu.