Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Waterstaat in stedenland. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857

 39,95

Tielhof, M. van en P.J.E.M. van Dam

Uitgave in samenwerking met: Hoogheemraadschap van Rijnland

Extra informatie

Beschrijving

Het hoogheemraadschap van Rijnland is met haar 750 jaar een van de grootste en oudste waterschappen in Nederland. Waterstaat in stedenland. Het hoogheemraadschap van Rijnland voor 1857 laat zien hoe dit waterschap tussen de negende en de negentiende eeuw vorm kreeg en zich ontwikkelde.

Daarbij worden vragen gesteld als: hoe beïnvloedden de machtige Hollandse steden het waterbeheer? Wat betekenden de grote wisselingen in grondgebruik voor de eisen die aan de waterstaat werden gesteld?

Het boek vormt daarmee een bijdrage aan de nieuwe waterstaatsgeschiedenis met een groen randje, een waterstaatsgeschiedenis die zich beweegt op het grensvlak van waterstaat, economie, sociale verhoudingen, politiek en landschap.