Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

‘Trotse Kastelen & Lichtende Hallen’. Architectuur van elektriciteitsbedrijven in Nederland tot 1960

 49,95

Vredenberg, J.

Nijmeegse Kunsthistorische Studies nr. 11
Uitgave in samenwerking met: Stichting Nijmeegse Kunsthistorische Studies

Extra informatie

Beschrijving

Architectuur van elektriciteitsbedrijven vanaf 1890

Met de komst van de elektriciteitsvoorziening rond 1890 begon een nieuwe fase in de industrialisatie. Architectonische representatie was voor de bedrijven van grote betekenis. De centrales werden ontworpen als burchten en kathedralen van de elektriciteit.

Rond 1900 vatte men dit letterlijk op en kregen de bedrijfshallen boogvensters en kantelen. Vanaf de jaren twintig bepaalden ritmisch geordende, rechthoekige baksteenmassa`s en lange rijen vensters het beeld. Deze strakke, geometrische volumes werden vaak gesierd door bouwsculptuur, waarop mannen met bliksemschichten en andere symbolen van licht en kracht waren afgebeeld.

In dit boek wordt de ontwikkeling van de architectuur van elektriciteitsbedrijven behandeld, waarbij aandacht wordt besteed aan de veranderende opvattingen over representatie en vormgeving, maar ook aan technische ontwikkelingen en de invloed van buitenlandse voorbeelden.